kalendarium nocy czuwania

image_pdfimage_print

Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu: Tak, Panie!

Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie! I otworzyły się ich oczy” (Mt 9, 28b-30a)

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.” (Łk 1, 37)


Spotkania odbywają się co tydzień w poniedziałki o 19.30

Noce czuwania zawsze w pierwszy piątek miesiąca:

Harmonogram na noc 3.01.2020

21.00 – 22.00 Edek

22.00 – 23.00 Ula, Ewa, Marek

23.00 – 24.00 Grażyna i Andrzej

00.00 – 01.00 Grażyna Z., Kasia

01.00 – 02.00 Heniek, Urszula

02.00 – 03.00 Ania, Małgosia, Ania B.

03.00 – 04.00 Asia

04.00 – 05.00 Krysia

05.00 – 06.00 Dzidek 

06.00 – 07.00 Krzysiek, Basia & Basia & Violetta

 


Intencje na noc czuwania:

 

Intencje

STAŁE:

 • Za kapłanów posługujących w naszej parafii o serca wrażliwe na natchnienia Ducha Świętego i znaki czasu jakie daje Bóg.
 • Za naszą grupę abyśmy chętnie i z radością dzielili się tym co otrzymaliśmy posłuszni wezwaniu “darmo otrzymaliście darmo dawajcie”.
 • Za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki prosimy o jedność i pokorną służbę wśród rządzących, aby dobro ojczyzny i obywateli zawsze było dla nich wartością nadrzędną. „Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” 1 Tm 2, 1-5.
 • Za nasze dzieci, którymi nas Bóg obdarzył i ich nowe rodziny i wnuki , aby  odważnie budowali swoje życie na wartościach zawartych w Słowie Ewangelii i aby stawali się we współczesnym świecie świadkami Chrystusa . Prosimy –  prowadź ich Panie światłem Twojego Ducha, strzeż  od wszelkich  zagrożeń,  aby mogli odnaleźć drogę która im wyznaczyłeś i by zawsze trwali przy Tobie.

PODZIĘKOWANIA:

 •  

 

PROŚBY:

 • O uzdrowienie Andrzeja S.
 • O uzdrowienie dla Marty z choroby nowotworowej.
 • O Bożą interwencję w trudnych sprawach dla tych, którzy prosili nas o modlitwę.
 • O życie wieczne w Chwale Pana dla śp. Elżbiety.
 • O zdrowie dla Stasia.
 • PRZEPROSZENIA – PRZEBŁAGANIA:
  •  
 • Za brak uszanowania Dnia Świętego, który zgodnie ze Słowem, należy oddać Panu. „W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.” Wj 20, 11; „Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!” Ps 118, 24.
 • Za miliony dzieci nienarodzonych w naszej Ojczyźnie. „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię” Jr 1, 5a; „Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.” Mt 5, 21.


 •