image_pdfimage_print

Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu: Tak, Panie!

Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie! I otworzyły się ich oczy” (Mt 9, 28b-30a)

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.” (Łk 1, 37)


 

 

Spotkania odbywają się co tydzień w poniedziałki o 19.30
Noce czuwania zawsze w pierwszy piątek miesiąca.

Harmonogram na noc  4.06.2021

21.00 – 22.00 Małgosia, Beata

22.00 – 23.00 Edek, Grażyna i Andrzej

23.00 – 24.00 Ula

00.00 – 01.00 Grażyna Z.,

01.00 – 02.00 Heniek, Urszula

02.00 – 03.00 Ania, Ania B. Teresa

03.00 – 04.00 Ewa, Marek

04.00 – 05.00 Asia  

05.00 – 06.00 Krysia, Dzidek, Kasia

06.00 – 07.00 Krzysiek, Basia

 

 

Intencje na noc czuwania:

Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam. Ty bądź naszym wyzwolicielem i naszym schronieniem, Ty ukaż nam swoje zbawienie, byśmy mogli ogłaszać światu Twoją wszechmoc i chwałę. Amen.

J16,13
Gdy zaś przyjdzie On Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
Duchu Święty przyjdź! Amen

Intencje

STAŁE:

 • Za kapłanów posługujących w naszej parafii o serca wrażliwe na natchnienia Ducha Świętego i znaki czasu jakie daje Bóg.   
 • Za naszą grupę abyśmy chętnie i z radością dzielili się tym co otrzymaliśmy posłuszni wezwaniu “darmo otrzymaliście darmo dawajcie”.
 • Za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki prosimy o jedność i pokorną służbę wśród rządzących, aby dobro ojczyzny i obywateli zawsze było dla nich wartością nadrzędną. “Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” 1 Tm 2, 1-5.
 • Za nasze dzieci, którymi nas Bóg obdarzył i ich nowe rodziny i wnuki , aby  odważnie budowali swoje życie na wartościach zawartych w Słowie Ewangelii i aby stawali się we współczesnym świecie świadkami Chrystusa . Prosimy –  prowadź ich Panie światłem Twojego Ducha, strzeż  od wszelkich  zagrożeń,  aby mogli odnaleźć drogę która im wyznaczyłeś i by zawsze trwali przy Tobie.

PODZIĘKOWANIA:

 • Za wszelkie dobro i pozytywne świadectwa,  które objawiają się wśród ludzi  w tym trudnym czasie.
 • Za obecność Boga w naszym życiu i zaufanie jakim Go darzymy oraz za nadzieję jaką nam daje w chwilach zwątpienia.
 • Za udaną operację X Sławka z prośbą o całkowite uzdrowienie powikłań pooperacyjnych.
 • Za szczęśliwy pobyt i powrót z urlopu.
 • Za wznowienie spotkań biblijnych z X. Edwardem.
 • Za poprawę zdrowia Uli.

PROŚBY:

 • O ochronę przed koronawirusem nas, naszych bliskich, naszą parafię, ojczyznę i świat cały.
 • O uzdrowienie Andrzeja S.
 • O uzdrowienie Marty z choroby nowotworowej.
 • O łaskę zdrowia dla Anieli, Oskara i Anny oraz siły dla rodziny opiekującej się nimi.
 • O uzdrowienie Władysława z choroby nowotworowej.
 • O miłość, wyrozumiałość i przebaczenie w relacjach rodzinnych.
 • O Bożą opiekę nad księdzem Proboszczem Kazimierzem.
 • O Bożą interwencję w sprawach osób, które prosiły nas o wstawiennictwo.
 • PRZEPROSZENIA – PRZEBŁAGANIA:
 •  
 • Za brak uszanowania Dnia Świętego, który zgodnie ze Słowem, należy oddać Panu. „W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.” Wj 20, 11; „Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!” Ps 118, 24.
 • Za miliony dzieci nienarodzonych w naszej Ojczyźnie. „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię” Jr 1, 5a; „Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.” Mt 5, 21.